Hogyan ellenőrizzük a LED-lámpák fényteljesítményét

2022-02-15

Hogyan ellenőrizhető a fényteljesítményLED lámpák
A gyár elhagyása előtt a LED lámpák különféle ellenőrzéseket végeznek az egész lámpán. Mindenekelőtt a kész LED-lámpákat öregíteni, magas és alacsony feszültségű teszten, fényteszten, vízállósági teszten és egyéb teszteken kell elvégezni, mielőtt átmennek a teszten, mielőtt az ügyfeleknek szállítanák őket, különösen kültéri használatra. A speciális helyeken lévő világítást vagy világítótesteket szigorúan ellenőrizni kell.
1. Spektrális jellemzők kimutatása
A LED-ek spektrális jellemzőinek észlelése magában foglalja a spektrális teljesítményeloszlást, a színkoordinátákat, a színhőmérsékletet és a színvisszaadási indexet. A spektrális teljesítményeloszlás azt jelzi, hogy a fényforrás fénye sok különböző hullámhosszú színsugárzásból áll, és az egyes hullámhosszok sugárzási teljesítménye is eltérő. A fényforrás mérése spektrofotométerrel (monokromátor) és szabványos lámpával történt.
A színkoordináták olyan mennyiségek, amelyek numerikusan reprezentálják a fényforrás által kibocsátott fény színét a koordináta-grafikonon. A színeket ábrázoló koordináta gráfokhoz különféle koordinátarendszerek léteznek, általában X és Y koordinátarendszereket használnak.
A színhőmérséklet egy olyan mennyiség, amely kifejezi az emberi szem által látott fényforrás színtáblázatát. Ha a fényforrás által kibocsátott fény egy bizonyos hőmérsékleten azonos színű egy abszolút fekete test által kibocsátott fénnyel, akkor ez a hőmérséklet a színhőmérséklet. A világítás területén a színhőmérséklet fontos paraméter a fényforrások optikai tulajdonságainak leírására. A színhőmérséklet vonatkozó elmélete a fekete test sugárzásából származik, amely a fekete test lokusz színkoordinátáiból, beleértve a fényforrás színkoordinátáit is megkapható.
A színvisszaadási index a fényforrás által kibocsátott fény mennyiségét jelzi, amely megfelelően tükrözi a megvilágított tárgy színét. Általában az Ra általános színvisszaadási indexszel fejezik ki, amely a fényforrás színvisszaadási indexének számtani átlaga 8 színmintára. A színvisszaadási index a fényforrás minőségének fontos paramétere, amely meghatározza a fényforrás alkalmazási tartományát. A fehér LED-ek színvisszaadási indexének javítása a LED kutatás-fejlesztés egyik fontos feladata.
2. Fényáram és fényhatékonyság érzékelése
A fényáram a fényforrás által kibocsátott fény mennyiségének összege, vagyis a kibocsátott fény mennyisége. Az észlelési módszerek főként a következő kettőt foglalják magukban:
(1) Integrál módszer. Gyújtsa meg a szabványos lámpát és a vizsgált lámpát felváltva az integráló gömbben, és rögzítse leolvasásaikat a fotoelektromos átalakítóban Es-ként, illetve ED-ként. A szabványos fényáram Φs ismert, ekkor a vizsgált lámpa fényárama ΦD=ED×Φs/Es. Az integrációs módszer a "pontos fényforrás" elvét használja, és könnyen kezelhető, de befolyásolja a szabványos lámpa és a vizsgált lámpa színhőmérséklet-eltérése, valamint a mérési hiba nagy.
(2) Spektroszkópia. A fényáramot a spektrális energia P(λ) eloszlásából számítjuk. Monokromátor segítségével mérje meg a szabványos lámpa spektrumát 380 nm-től 780 nm-ig az integráló gömbben, majd mérje meg a vizsgált lámpa spektrumát azonos körülmények között, és hasonlítsa össze és számítsa ki a vizsgált lámpa fényáramát. A fényhatékonyság a fényforrás által kibocsátott fényáram és a fogyasztott teljesítmény aránya, a LED fényhatékonyságát általában állandó áramú módszerrel mérik.
3. Lumineszcencia intenzitás detektálása
A fényintenzitás a fény intenzitása, amely egy bizonyos szögben kibocsátott fény mennyiségére vonatkozik. Mivel a LED fénye koncentrált, a fordított négyzettörvény közeli távolságok esetén nem érvényes. A CIE127 szabvány két mérési átlagolási módszert biztosít a fényintenzitás mérésére: az A mérési feltételt (távoli feltétel) és a B mérési feltételt (közeli mező állapot). Fényintenzitás esetén a detektor területe mindkét feltételnél 1 cm2. Általában a B szabványos feltételt használják a fényerősség mérésére.
4. Fényintenzitás-eloszlási vizsgálat
A fényintenzitás és a térszög (irány) közötti összefüggést hamis fényintenzitás-eloszlásnak, az ezzel az eloszlással alkotott zárt görbét pedig fényintenzitás-eloszlási görbének nevezzük. Mivel sok mérési pont van, és minden pont adatfeldolgozásra kerül, a méréshez általában automatikus goniofotométert használnak.
LED Ceiling Light with Switch